زمان شروع درخواست وام دهم هر ماه ساعت 10 تا پايان دهم همان ماه ساعت 17 است.
اولویت دریافت وام با افرادی است که :
اولا : یک ماه از ثبت درخواست آنها در سایت گذشته باشد.
ثانیا : از تسویه وام آنها مدت زمان بیشتری گذشته باشد.
جهت درخواست وام بايد حداقل 2 ماه از تسويه وام قبلي و 5 ماه از تاريخ عضويت گذشته باشد و خالص دريافتي بيشتر از اقساط وام باشد.
میزان پرداخت وام :
3 برابر موجودي تا سقف 200,000,000 ريال
اقساط وام :
تا مبلغ 100,000,000 ريال 25 ماهه و بالاتر از این مبلغ 30 ماهه پرداخت مي شود.
رمز اوليه ،شماره حساب بدون صفر ابتدا آن است
در صورت اشکال ویا سوال در ثبت وام ، خارج ساعت اداری و روزهای تعطیل با شماره 09331290982 تماس حاصل فرمایید.